Şanlıurfa Ticaret Borsası Ar-ge Proje ve Kalite Birimi

 

*Borsamız faaliyet alanı kapsamında, borsamız hizmet kapasitesini ve kalitesini artırabilecek, bölgesel, ulusal ve uluslararası uygun proje çağrılarına göre proje geliştirmek ve uygulamak,

Üyelerimizin ortak ihtiyaçları doğrultusunda katma değer yaratacak proje geliştirebilmeleri ve uygulayabilmeleri için ilgili kurum-kuruluşlar ile ortak bilgilendirme toplantıları düzenlemek. İlgili kurumların Proje birimleri ile ortak çalışmalar yapmak,

Kurumumuzca, TSE tarafından alınan TS EN ISO 9001:2008 Belgesi doğrultusunda Kalite Yönetim Sistemini yürütmek,

Birim, Ar-Ge Proje ve Kalite Birim Sorumlusu ve Birim Memuru olmak üzere iki kişiden oluşmakta olup, özellikle Bilgi İşlem başta olmak üzere Laboratuvar, Muhasebe, Tescil ve Muamelat Servisleri ile multi disipliner yaklaşım ile çalışmalarını yürütmektedir.

Ar-Ge Proje ve Kalite Birimi Kalite Yönetim Sistemi kapsamında Kalite Yönetim Sistemi çalışmaları ve TOBB Borsa Akreditasyon Çalışmalarını yürütmektedir.

- SUTB Medya