Şanlıurfa Ticaret Borsası Muamelat Birimi

 

Ticaret Borsaların kuruluş amaçlarını ve faaliyetlerini düzenleyen mevzuat ve yönetmelik hükümleri Muamelat Servisi’ne, genel sekreter, üyeler ve borsanın organlarının sekreterya işlevlerini yerine getirme görevi vermiştir. Bu amaçla;

Üyelerin sicil dosyalarını düzenlemek ve saklamak, borsaya kayıt yaptırmak ve kaydını silmek isteyen firmaların işlemlerini gerçekleştirmek, üyelerin durumlarındaki değişiklikleri takip etmek, Üyelerin talep edeceği hüviyet belgesi, sicil belgesi gibi sicil kayıtlarına dayanan belgeleri düzenlemek,

Borsa organlarında alınan kararları yazmak ve organ kararlarının gereğini yapmak ve/veya yapılması amacıyla diğer servislere ve üyelere kararları iletmek,

5174 sayılı kanunun birinci paragrafı uyarınca Borsaya karşı yükümlülüğünü yerine getirmiş olan üyelerin talep ettiği bilgi ve belgeleri vermek ve bunlara ilişkin gerekli hizmetleri yapmak.

- SUTB Medya