Modern borsacılık anlayışıyla, kurumsal bir yapı içerisinde, kalite yönetim sisteminin gerekliliklerini yasal çerçevede uygulayarak, sürekli iyileşmeyi ilke edinerek, çalışan ve üye memnuniyetini arttırmak. Sürdürülebilir hedeflerini gerçekleştirmek için iyi yönetim uygulamalarını sergilemek temel politikamızdır.

- SUTB Medya