Şanlıurfa Ticaret Borsası İnsan Kaynakları Birimi

 

İnsan Kaynakları Servisi'nin görevleri kısaca aşağıdaki gibi özetlenmiştir:

Personel özlük dosyalarını düzenler ve saklar, ayrıca personelin terfi, sicil, izin, emeklilik ve ayrılma gibi özlük işlerini takip eder,

İşe yeni başlayan personelin giriş işlemlerini ve oryantasyon eğitimlerini başlatarak tamamlanmasını sağlar.

Personelin yıllık eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesini sağlar.

Eğitim kayıtlarının tutulması ve değerlendirilmesini yapar.

Yıllık bazda personel memnuniyet anketleri düzenler.

Personelin mesai saatlerine uymasını kontrol eder. (Parmak tanıma cihazının takibi)

Borsada çalışacak insan gücünün sayısını ve niteliğini, çalışanların başarısını ve uyum düzeyini artırıcı çalışmaları planlar ve yürütür.

- SUTB Medya