Şanlıurfa Ticaret Borsası Laboratuvar Birimi

 

Laboratuvar servisi, üyelerine Kotasyona dahil ürünlerin çeşitli spesifikasyon testleri için fiziksel ve kimyasal analizler yaparak hizmet vermektedir. Borsamız laboratuvarı bünyesinde lif pamuk analizi, Hububat Analizi, Aflatoksin Analizi, yağ ve protein analizleri yapılmaktadır.

Lif Pamuk Analiz Laboratuvarı

Borsamız, üyelerimizin pamuk lifi analiz ihtiyacını karşılamak ve sektörün en önemli sorunu olan tek balya kontrol sistemine katkı sağlamak amacıyla, kısa sürede pamuğun tüm özelliklerini belirleyen son teknoloji HVI 1000 cihazı ile Lif Pamuk Analizi yapmaktadır. Lif Pamuk Analiz Laboratuvarı'mızda lif çapı, mukavemet, lif uzunluğu, esneklik, kısa elyaf indeksi, eğrilebilirlik, renk ve yabancı madde gibi tüm kalite parametreleri çok kısa süre içerisinde en son teknolojiye sahip HVI 1000 cihazı ile yapılabilmektedir.

Hububat Analiz Laboratuarı

Hububat Analiz Laboratuvarı'nda Borsamızda işlem gören hububat ve hububat ürünlerinin analizleri yapılıp, ürünün kalite özellikleri belirlenebilmektedir. Laboratuvarımızda bulunan eleme makinası ile hububat numunesinde bulunan yabancı madde, kırık-cılız taneler ayrılmakta,
İnframatic ile numunelerin hektolitre, rutubet, protein, sedimantasyon, glüten, enerji, sertlik gibi değerleri belirlenmekte,
Laboratuvar Değirmeni ile ise sedimantasyon ve glüten testleri için un elde edilmekte,

Sedimantasyon Analiz Cihazı ile gelen numuneden elde edilen unun ekmeklik ve glüten kalitesi ölçülürken süne tahribatının olup olmadığı da belirlenmektedir.

- SUTB Medya