ÜYE KAYIT İŞLEMLERİ

 


BORSAYA KAYIT YÜKÜMLÜLÜĞÜ

5174 sayılı Kanunun 32. maddesi gereğince Borsa kotasyonuna dahil maddelerin asgari miktarları üzerinde alım veya satım işlemi yapan her firma bulunduğu yerin Borsasına kaydolmak zorundadır. Buna uymayan firmaların kayıtları borsaca re'sen yapılır ve kendilerine bildirilir.

Gerçek Kişilerin Kaydı İçin Gerekli Belgeler

 •  - Ticaret veya Esnaf Sicili Gazetesinin örneği yada sicil tasdiknamesi,
 •  - Noter tasdikli imza beyannamesi, ( Aslı Teslim Edilecektir )
 •  - Kimlik fotokopisi,
 •  - Yeni çekilmiş 3 adet fotoğraf,
 •  - Vergi levhası veya vergi kaydını gösterir belge,
 •  - İkametgah
 •  - Beyanname, Gerçek Kişi Üye Kayıt Formu.
 
 

 Tüzel Kişilerin Kaydı İçin Gerekli Belgeler

 •  - Ticaret Sicil Gazetesinin örneği,
 •  - Temsilcilerin noter tasdikli imza sirküleri, ( Aslı Teslim Edilecektir )
 •  - Oda Kayıt Belgesi
 •  - Faaliyet Belgesi
 •  - Temsilcilerin yeni çekilmiş 3 'er adet fotoğrafları,
 •  - Ortakların ve temsilcilerin kimlik fotokopileri,
 •  - Vergi levhası veya vergi kaydını gösterir belge,
 •  - İkametgah
 •  - Beyanname, Tüzel Kişi Üye Kayıt Formu.

- SUTB Medya